Czy Twoje dziecko powinno chodzić na SI ? Dziesięć punktów dlaczego i na co pomagają zajęcia z Integracji Sensorycznej.

przez Integracja sensoryczna Warszawa

W następujących po sobie etapach prawidłowego rozwoju życia dziecko powinno wykazywać kolejne aktywności w pewnych obszarach. Rodzice muszą kontrolować, a następnie wyłapywać dziedziny życia, w których dziecko radzi sobie słabiej. Istnieje wiele czynników, które zaburzają aktywność dziecka i powodują nadwrażliwość sensoryczną. Należą do nich między innymi wady słuchu i wzroku, przyjmowanie leków w ciąży, czy też komplikacje w przypadku rodzenia poprzez cesarskie cięcie. W przypadku zdiagnozowania zaburzonej integracji sensorycznej niezbędna jest terapia. Integracja sensoryczna Warszawa jest w stanie w ciągu 1,5 rocznej terapii SI nauczyć dziecko jak radzić sobie ze swoim ciałem i dobrze funkcjonować w społeczeństwie. 

Oto 10 powodów, dla których Twoje dziecko powinno uczęszczać na zajęcia z integracji sensorycznej.

               1. Niwelowanie problemów przyjmowania pokarmów

Integracja sensoryczna może obejmować wpojenie dziecku prawidłowych nawyków żywieniowych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ rzutuje ono na jego dalszy rozwój i wzrost. Zaniedbanie problemu przyjmowania pokarmu może prowadzić do nieprawidłowej wagi, anemii, bulimii lub innych bardzo poważnych chorób. 

               2. Zwiększona wrażliwość na dotyk

Choć może to wydawać się błahym problem to nieleczona podwyższona wrażliwość na dotyk może prowadzić do fobii społecznej, a ta z kolei jest przyczyną izolowania się od społeczeństwa. Natomiast dziecko do prawidłowego kształtowania osobowości i rozwoju potrzebuje kontaktu nie tylko z rówieśnikami, ale i osobami starszymi.

               3. Mniejsza sprawność ruchowa i gorsza koordynacja (unikanie aktywności fizycznej)

Wychowanie fizyczne jest obowiązkowym przedmiotem szkolnym. Zaburzona sprawność ruchowa i nieprawidłowa koordynacja mogą oznaczać złe oceny z przedmiotu, poczucie „bycia gorszym”, a w rezultacie unikanie udziału w zajęciach lub brak podejmowania aktywności fizycznej. Ta z kolei zaś, może prowadzić do zaburzeń wagi, jednostek chorobowych związanych z układem kostno-stawowym i powstawania innych chorób takich jak miażdżyca czy cukrzyca. 

               4. Dysgrafia/dysleksja

Umiejętność prawidłowego i wyraźnego pisma jest nam niezbędna w czasie całego naszego życia, nie tylko na zajęciach z języka polskiego. Zaburzenie w postaci dysgrafii i dysleksji będzie rzutowało w przyszłości na ograniczenie możliwości znalezienia pracy, czy trudności związane z załatwieniem spraw urzędowych. Nie zawsze i wszędzie będziemy mogli posłużyć sie w tworzeniu pism pomocą programów komputerowych.

               5. Apatia/pobudzenie

Apatyczne dziecko będzie chętniej izolowało się od innych osób, a także niechętnie podejmowało wszelkiego rodzaju aktywności. Z kolei pobudzone dziecko może zostać odebrane przez pedagoga czy też inne osoby ze środowiska jako niegrzeczne i niekulturalne. W obu przypadkach stany nadmiernej apatii lub pobudzenia utrudniają dziecku aktywny udział w zajęciach, czy też możliwość skupienia się na wykonywaniu poszczególnych zadań lub udziale w aktywnościach.  

               6. Niespodziewane ataki złości/strachu

W przypadku niespodziewanych ataków złości i strachu istnieje ryzyko, że dziecko zostanie odepchnięte przez otaczającą go społeczeność lub też samo paraliżowane lękiem zamknie się w sobie. Kontakty ze społecznością są niezwykle ważne nie tylko na etapie rozwoju dziecka, ale również w dorosłym życiu. Źle ukształtowane kontakty społeczne w dzieciństwie bardzo mocno rzutują na umiejętności społeczne w zawodowej pracy czy też kontakty rodzinne. Niespodziewane ataki złości lub strachu pozostawione same sobie mogą przerodzić się w fobie społeczne, depresję lękową lub inne zaburzenia. 

               7. Kontakty ze społeczeństwem

Zaburzona SI jest jedną z przyczyn zaburzonych kontaktów ze społeczeństwem. 

               8. Koncentracja

Dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną bardzo często mają problem z koncentracją. W przyszłości utrudnia im to naukę w szkole, ale też wykonywanie takich czynności jak czytanie ulubionej książki, czy oglądanie bajek i filmów. 

              9. Gwałtowne reakcje na bodźce

Świat, który nas otacza jest pełen bodźców wzrokowych, dotykowych, czy słuchowych. Osoby z zaburzoną integracją sensoryczną są silnie podatne na przeciążenia związane z nadmiarem bodźców, odbierają je jako nieprzyjemne i bólowe. W przypadku ich zaistnienia mogą bardzo gwałtownie reagować (krzyk, płacz).

            10. Trudności w samoobsłudze

Integracja sensoryczna odpowiada również za prawidłowe wykonywanie czynności związanych z samoobsługą. W przypadku jej zaburzenia możemy mieć problemy z czynnościami dnia codziennego takimi jak jedzenie, wiązanie butów, czy ubieranie się.

Dzieci uczęszczające na Integrację sensoryczną Warszawa nawet w przypadku braku zaburzeń mają szansę rozwinąć wiele umiejętności społecznych czy czynności z życia codziennego, co pozwala im o wiele lepiej funkcjonować w przyszłości. 

Przeczytaj także