Logopeda

Wszelkie wady wymowy można skorygować za pomocą specjalistycznej terapii. Dbałość o umiejętności porozumiewanie się wpływają na jakość komunikacji, a także na wizerunek. Nasi specjaliści bazując na wieloletnim doświadczeniu zajmują się wszystkimi aspektami narządów artykulacji.

Logopedia Ochota

Dlaczego Terapia Logopedyczna jest tak ważna?

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej, poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Nad każdym problemem pracujemy etapami, do uzyskania zadowalających efektów.

Nasze zajęcia są poprzedzone wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem serii specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Cele Terapii Logopedycznej

 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej,
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Kiedy zapisać dziecko do logopedy?

Do wizyty u logopedy rodzica powinny skłonić takie sygnały jak:

 • brak mowy,
 • obniżona ostrość słuchu,
 • bełkotliwa i niezrozumiała mowa,
 • nieprawidłowy zgryz,
 • nieprawidłowa budowa języka – język zbyt duży lub zbyt mały, skrócone wędzidełko
 • częste choroby górnych dróg oddechowych,
 • nawykowe mówienie przez nos,
 • oddychanie przez usta.

Inne objawy kwalifikujące dziecko do wizyty do logopedy:

Wymowa międzyzębowa – dziecko podczas artykulacji (mówienia) wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Na każdym etapie wiekowym jest to wada, która się nie wycofa samoistnie, za  to w przyszłości może spowodować seplenienie.

Mowa bezdźwięczna utrzymująca się powyżej 4 roku życia – dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: „d” na „t” (np. zamiast domek mówi tomek), „w” na „f” (zamiast woda mówi fota), „g” na „k” (zamiast głowa mówi kłofa), „b” na „p” (zamiast buda mówi puta).

Zniekształcanie głosek – np. wymowa gardłowa, tzw. „francuska” głoski „r”. Należy jednak wiedzieć, że zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi (np.„sz” głoską „s”) na pewnym etapie rozwoju mowy nie jest wadą, lecz swoistą cechą kształtowania się mowy. Jeżeli jednak podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje ich innymi znanymi w języku polskim, ale używa „obcego” dla nas dźwięku, jest to zawsze sygnał nieprawidłowości.

Wyraźne jąkanie się występujące powyżej 5 roku życia i nie mające podłoża emocjonalnego – lekkie zacinanie się lub powtarzanie sylab występujące przed 5 rokiem życia jest zazwyczaj typową, fizjologiczną niepłynnością mowy. Wynika ona z faktu, iż w wieku przedszkolnym rozwój myślenia i zasób słownictwa biernego (tego, co dziecko rozumie) rozwija się szybciej niż umiejętność wypowiadania myśli, co  może powodować rozwojową niepłynność mowy. Jeśli jednak problem nasila się, potrzebna jest szybka konsultacja ze specjalistą w dziedzinie jąkania.

Masz pytania? Pamiętaj, że im szybciej swoją pociechę do logopedy, tym terapia będzie bardziej skuteczna. Chętnie udzielimy Ci niezbędnych porad dotyczących przypadłości dziecka i zaplanujemy kolejne kroki leczenia. Czekamy na Twój kontakt.