Terapie Pedagogiczne

Bez wątpienia terapie pedagogiczne pomagają w nauce i rozwiązaniu wielu problemów. Dzięki kompetentnej kadrze psychologów nasze terapie są efektywne i znacznie poprawiają osiągnięcia dzieci w różnym przedziale wiekowym.

Terapia Pedagogiczna Warszawa cena

Dla kogo są Terapie Pedagogiczne?

Zajęcia terapii pedagogicznej przeznaczone są dla dzieci przejawiających nasilone trudności w uczeniu się, zdobywaniu umiejętności czytania i pisania.

Terapie pedagogiczne są przeznaczone dla dzieci cierpiących na:
– deficyt funkcji percepcyjnych – wzrokowych, słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i innych,
– zakłócenia i opóźnienia rozwoju ruchowego, procesów lateralizacji, czyli przewagi jednej strony w trakcie czynności ruchowych.

Terapia Pedagogiczna – jaki jest zakres ćwiczeń?

Na zajęciach z terapii pedagogicznej trenujemy:

  • Sprawność manualną,
  • Koordynację wzrokowo-ruchową,
  • Percepcję wzrokową i słuchową,
  • Logiczne myślenie,
  • Koncentrację uwagi.

Jaki jest cel Terapii Pedagogicznej?

Terapia pedagogiczna ma na celu:

  • Poznanie źródeł niepowodzeń i niwelowanie negatywnych skutków deficytów,
  • Wspieranie rozwoju poznawczego i percepcyjno – motorycznego,
  • Pracę nad motywacją, poczuciem własnej skuteczności i samooceną dziecka.

Jak wygląda proces współpracy z nami?

Cechują nas transparentne zasady współpracy. Dołączenie do grupy poprzedza indywidualna konsultacja dziecka z terapeutą pedagogicznym, który zaproponuje optymalną formę wsparcia. Każde działanie jest uzależnione od konkretnego przypadku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, chętnie opowiemy Ci o aspektach terapii pedagogicznej. Poznaj wszystkie ważne informacje i porady naszych ekspertów.

ile kosztuje integracja sensoryczna