Terapia ręki

przez Integracja sensoryczna Warszawa

Terapia ręki to zajęcia, na których skupimy się na prawidłowym funkcjonowaniu całej kończyny górnej. Ręka jest niezwykle ważnym narządem ruchu, dzięki niej jesteśmy w stanie podnosić i przenosić przedmioty, a także wykonywać precyzyjne ruchy.

Pierwsze niepokojące sygnały dotyczące zaburzeń motoryki małej i problemów z precyzyjnym chwytem można zauważyć już u mniejszych dzieci, które nie potrafią sięgnąć czy też chwycić swojej zabawki. Szerszą diagnostykę możemy już przeprowadzić u dzieci w wieku około przedszkolnym, właśnie wtedy pojawiają się problemy z prawidłowym trzymaniem kredki, niechęcią do zabaw plastycznych, zapinaniem guzików czy wiązaniem butów. Brak podjęcia działań może prowadzić do nasilenia dysfunkcji i rzutować na przyszłe problemy w szkole.
terapia ręki warszawa
 
Terapię ręki warto rozpocząć w przypadku:
• problemów z samoobsługą
• obniżonego lub podwyższonego napięcia mięśniowego w górnej części ciała,
• zaburzeń w koordynacji rąk,
• niechęci do dotykania wybranych struktur, powierzchni,
• trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów,
• problemów w manipulacji przedmiotami,
• nieadekwatnej szybkości ruchów do wykonywanej czynności,
• zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• niechęci do podejmowania zadań grafomotorycznych
Zajęcia z terapii ręki mają na celu usprawnienie tych funkcji percepcyjno-motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.
Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała, obejmujące m.in.:
• stymulację dotykową,
• usprawnienie orientacji przestrzennej,
• poprawę stabilizacji centralnej i nauka prawidłowej postawy,
• ćwiczenia w obrębie obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego,
• ćwiczenia nadgarstka, dłoni i palców,
• poprawę równowagi,
• usprawnienie koordynacji obustronnej ciała,
• integrację sensoryczną,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• rozwijanie czynności samoobsługowych,
• korekcję nieprawidłowego chwytu.
 
Wszystkie proponowane działania w trakcie terapii są zawsze odpowiednio dobrane, zarówno do poziomu manualnego dziecka, jak i do poziomu jego funkcji poznawczych. Odbywają się w atmosferze zabawy i relaksu.

Terapia ręki skupia się przede wszystkim na kończynach górnych oraz obręczy barkowej.
W ujęciu całościowym taka terapia obejmuje ruchomość stawów oraz łopatek a także normalizację napięcia mięśniowego. Odpowiednie zabiegi dobierane są w zależności od zdiagnozowanego u pacjenta problemu oraz indywidualnych potrzeb i możliwości.

Terapia ręki skupia się przede wszystkim na kończynach górnych oraz obręczy barkowej.
W ujęciu całościowym taka terapia obejmuje ruchomość stawów oraz łopatek a także normalizację napięcia mięśniowego. Odpowiednie zabiegi dobierane są w zależności od zdiagnozowanego u pacjenta problemu oraz indywidualnych potrzeb i możliwości.

terapia ręki warszawa

Dla kogo przeznaczona jest terapia ręki?

Terapią ręki powinni zainteresować się przede wszystkim rodzice dzieci, u których występują między innymi następujące trudności:
- zaburzenia zmysłu dotyku - dziecko nie lubi bawić się na przykład plasteliną, wybiera twarde przedmioty, nie lubi dotyku i zakładania nowych ubrań,
- nieprawidłowa postawa ciała - szczególnie podczas pracy przy stole,
- brak koordynacji ruchów kończyny górnej - to zaburzenie objawia się trudnościami w płynnym oraz precyzyjnym wykonywaniem ruchów ręką,
- nieprawidłowa szybkość ruchów - pacjent nie potrafi dostosować odpowiedniej szybkości ruchów kończyn górnych do zadania, które ma wykonać,
- brak koordynacji wzrokowo - ruchowej - dziecko ma problemy i trudności na przykład z chwytaniem a także rzucaniem do celu a także brzydko rysuje i nie radzi sobie z pisaniem w liniach,
- zaburzenia napięcia mięśniowego - zarówno wzmożone jak i obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych,
- dysgrafia - to zaburzenie objawiające się niskim poziomem graficznym pisma. Dziecko z tego typu problemem kreśli brzydkie, niezgrabne, kanciaste i koślawe litery,
- trudności manualne - objawiają się tym, że dziecko nie radzi sobie z niektórymi czynnościami jak chociażby wiązanie sznurowadłasznurowadła.

Czym jest Terapia Ręki?

Szybkie rozpoznanie i zdiagnozowanie problemu oraz wdrożenie odpowiednio dobranej, systematycznej terapii daje szansę na całkowite wyleczenie tego typu zaburzeń. Długość i intensywność prowadzonej terapii zależy każdorazowo od indywidualnej sytuacji pacjenta. Terapia ręki sprawdzi się również w przypadku osób po różnego rodzaju złamaniach i urazach a także tych, cierpiących chociażby na choroby reumatyczne.

Jakie są cele prowadzenia terapii ręki?

Terapia ręki po uprzedniej odpowiedniej diagnozie ma na celu minimalizację lub eliminację wszelkich występujących zaburzeń i poprawę sprawności manualnej. W zależności od stwierdzonego problemu terapia skupia się na wzmacnianiu siły mięśni kończyn górnych, stymulacji czucia (głębokiego a także powierzchniowego) lub koordynowaniu kontroli wzrokowo-ruchowej a także doskonaleniu umiejętności chwytania. Terapia ręki ma za zadanie doprowadzenie do optymalizacji działania kończyn górnych polegające na usprawnieniu motoryki małej. Terapia poprawia precyzję ruchów rąk, dłoni oraz palców postrzegając kończyny górne całościowo dzięki czemu u pacjenta w wyniku odpowiednio dobranej terapii rozwija się świadomość ciała.

Zauważyłeś jakiekolwiek problemy z koordynacja ruchową lub napięciem mięśni w okolicy górnych kończyn?

Jeśli tak to nie zwlekaj i już dziś skontaktuj się z nami w celu konsultacji i doboru odpowiednich, i najbardziej optymalnych form terapii ręki.