„Terapia pedagogiczna jej cel i zakres”

przez Integracja sensoryczna Warszawa

Dzieci, które rozpoczynają przygodę z nauką w szkole na swojej drodze spotykają bardzo wiele trudności związanych z umiejętnościami takimi jak czytanie, pisanie lub liczenie. Nowa podstawa programowa nakłada na dzieci obowiązek przyswojenia bardzo dużej ilości wiedzy w w stosunkowo krótkim czasie, jednak nie każde dziecko jest w stanie nadążyć za takim tokiem nauki. Bardzo często jest to spowodowane nie tylko ogólnym rozwojem psychofizycznym, ale też  znacznymi różnicami w rozwoju osobowości funkcji psychicznych. Każde dziecko potrzebuje indywidualnego wsparcia i pomocy w pokonaniu trudności pojawiających się w trakcie nauki do tego stosowana jest odpowiednio dobrana metoda jedną z nich właśnie jest terapia pedagogiczna.

              Czym zajmuje się terapia pedagogiczna?

              Terapia pedagogiczna jest swoistą ingerencją wychowawczą, której efektem ma być spowodowanie określonych i przede wszystkim pozytywnych zmian w sferze poznawczej i emocjonalnej, a także zmotywowanie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności szkolnych. Głównym celem terapii jest pomoc dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, tak aby miały możliwość wszechstronnego rozwoju dopasowanego do ich możliwości. 

               Co wchodzi w skład terapii pedagogicznej?

               W skład terapii wchodzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, stymulująco-usprawniające, pomoc psychologiczna, a także inne działania specjalistyczne, które wspierają dzieci przejawiające nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu. W ramach terapii pedagogicznej Warszawa-Białołęka odbywają się cztery programy: psychoterapeutyczny, psychokorekcyjny, psychodydaktyczny i ogólnorozwojowy. 

             Jakie są metody terapii pedagogicznej?

            Wyróżnia się pięć podstawowych metod terapii pedagogicznej:

– metody usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych,

– metody usprawniania funkcji językowych,

– metody usprawniania pamięci i koncentracji,

– metody usprawniające pisanie i czytanie,

– metody relaksacji. 

             Jednak metody terapii pedagogicznej nie są sztywne, bowiem ciągle są odkrywane nowe dziedziny aktywności ludzkiej, które mają wpływ na proces terapeutyczny.

            Jakie rodzaje zajęć odbywają się w ramach terapii pedagogicznej?

            W ramach terapii pedagogicznej Warszawa mogą być prowadzone na przykład ćwiczenia dostosowane do obniżonych funkcji utrudniających proces czytania i pisania w tym zestaw ćwiczeń: memory, rysunek na plecach, gry planszowe, skojarzenia, gry komputerowe i ogólne ćwiczenia na koncentrację. Zajęcia odbywają się w małych grupach do 5 osób i trwają 45 minut. Terapia pedagogiczna Warszawa-Ochota składa się ze specjalnie przygotowanych ćwiczeń, które głównie skupiają się na umiejętności pisania i czytania. Ćwiczenia mają być przyjemne, mogą polegać na rysowaniu, malowaniu, odwzorowywaniu kształtów, uzupełnianiu całości elementami, a także mogą być podobne do zabaw i zagadek. Najważniejszą zasadą jest różnorodność ćwiczeń, tak aby dziecko nie nudziło się w czasie jego wykonywania, ponieważ wtedy dane ćwiczenie nie przyniesie zamierzonego efektu, a ponadto im różniejsze ćwiczenia wykonuje dziecko tym ma możliwość kształtowania większej ilości funkcji. Każde ćwiczenie dopasowane jest do wieku dziecka, poziomu umysłowego, warunków środowiskowych, rodzaju i stopnia zaburzeń, opóźnień oraz poziomu już zdobytych umiejętności. 

Przeczytaj także