Obecna sytuacja na Ukrainie oraz pandemia COVID-19 a trening umiejętności społecznych

przez Integracja sensoryczna Warszawa

Ostatnie trzy lata negatywnie wpłynęły na sytuację na całym świecie. Obecne bezprecedensowe zdarzenia w Ukrainie oraz pandemia COVID-19 oddziałują na życie, zwłaszcza najmłodszych, czyli dzieci oraz nastolatków. Współczesny świat i ludzie go zamieszkujący zmagają się z problemami, które wydawać by się mogło już dawno odeszły w zapomnienie.  

Czynniki wywołujące niepokój i ich skutki

Rozwój społeczny jest bezustannym procesem, w wyniku którego następuje nabywanie umiejętności zachowania się zgodnego ze społecznymi oczekiwaniami, pozwalającymi na prawidłowe funkcjonowanie jednostki w grupie. Jednakże niektóre czynniki negatywnie wpływają na kierunek tego rozwoju. Na młodych ludzi szczególnie destrukcyjnie oddziałują niekontrolowane i niespodziewane sytuacje takie jak strach przed wojną, które prowadzą do strategii izolacji, zwiększania dystansu społecznego, odczuwania chronicznego stresu oraz ciągłego niepokoju i poczucia bezradności, to zaś wpływa degeneracyjnie na prawidłowy rozwój społeczny u najmłodszych.

Odczuwanie długotrwałego stresu i negatywnych emocji, wiąże się z licznymi zmiennymi, które w sytuacji bez światowej pandemii i obawy przed wojną nie występowałyby u tak licznej grupy. Dlatego też istotne jest rozpoznanie najczęstszych skutków, tak aby móc doraźnie i prawidłowo pomóc, do tychże skutków należą między innymi:

  • uczucie smutku, strachu oraz złości,
  • zmiana zainteresowań, brak energii oraz pragnień,
  • trudności w koncentracji i podejmowaniu decyzji,
  • bezsenność,
  • zmniejszenie apetyt bądź jego brak,
  • pogorszenie ogólnego stanu zdrowia psychicznego,
  • pojawianie się objawów fizycznych: bólu głowy, bólu innych części ciała bądź problemy żołądkowe.

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

Jest to Trening Umiejętności Społecznych, w którym stosuje się metodę psychologiczną i psychoterapeutyczną. Twórca tej koncepcji był Arnold P. Goldsteina, który opracował zbiór najważniejszych umiejętności, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Priorytetem Treningu Umiejętności Społecznych jest zorganizowanie grupowych warsztatów, dzięki którym uczestniczy uczą się prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie przy pomocy prowadzącego, który organizuje różnorodne ćwiczenia mające wzmocnić i poprawić poczucie bezpieczeństwa i prawidłowego odnajdywania się w społeczeństwie, szczególnie w grupie.  

Na czym polega TUS?

Podczas warsztatów zajęciowych wspierana jest różnorodna komunikacja. Uczestnicy rozpoznają emocje, zarówno swoje, jak i innych, uczą się jak na nie reagować, rozpoznać i nazwać. Wzmacniana jest umiejętność słuchania, replikowanie na odpowiedzi oraz zadawanie pytań. Co więcej podczas takich zajęć budowania jest własna tożsamość, między innymi poprzez odkrywanie swoich mocnych i słabych cech.

Trening Umiejętności Społecznych wspomaga i uświadamia zachowanie się w konkretnych, nie zawsze prostych, sytuacjach społecznych, w wyniku których uczestnik może być narażony na krytykę bądź ekspozycję społeczną np. wystąpienie publiczne, ale również nauka asertywności, odmawianie oraz proszenie o pomoc, które mogą wiązać się ze stresem.

Organizowane przez prowadzących są liczne warsztaty z komunikacji międzyludzkiej polegające na odrywaniu różnorodnych scenek w których uczestnicy obserwują, zapamiętują i uczą się jak powinna wyglądać prawidłowa relacja i reakcja na dane elementy życia społecznego takie jak na przykład prosty dialog z nieznajomych. Celem i istotnym elementem zajęć jest stworzenie przez prowadzących bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy poczują się swobodnie. To z kolei przełoży się na zdobywanie dobrych doświadczeń oraz zapamiętywanie wartościowych umiejętności.    

Co daje TUS?

Trening jest programem, którego głównym celem jest nauczenie, przećwiczenie i uświadomienie różnych sytuacji w bezpiecznym miejscu, w którym uczestnicy nie są narażenie na czynniki zewnętrzne mogące wywoływać niepotrzebny stres i niepokój w chwili, gdy nie są jeszcze na to gotowi. Zajęcia poprzez liczne przykłady i ćwiczenia zakorzeniają pewne zachowania, które później widoczne są w innych sferach życia, takich jak szkoła bądź życie rodzinne.  

Zdobycie przez dzieci i młodzież odpowiednich kompetencji społecznych decyduje o poziomie socjalizacji tejże jednostki, wypływa na odnajdywanie się w grupie, początkowo w takich rolach społecznych jak uczeń, lecz później oddziałuje również na funkcjonowanie w dorosłym życiu.     

Dzięki treningowi umiejętności społecznych dzieci i młodzież będą mogli poprawić relacje z innymi, również rodziną i znajomymi w szkole, osiągnąć wymarzone cele życiowe bez obaw i strachu przed np. rozmową. Zajęcia uświadomią również istotę pewności siebie i wspomagają budowanie samooceny. Co wpływa na poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie nie powodując alienacji i wykluczenia w perspektywie teraźniejszego i późniejszego życia dzieci i młodzieży. Trening Umiejętności Społecznych wesprze Twoje dziecko i tych trudnych i nieprzewidywalnych chwilach i pozwoli poradzić sobie z niezrozumiałymi emocjami.